wyszukiwarka

Loading

Taczanka na stepie
Wracamy do swych wiosek ze zwycięskiego boju Wracamy do swych wiosek w nasze dni pokoju Na dalekich frontach podpisują rozejm Na dalekich frontach zatwierdzają zgodę Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem Starszyzna wioski zajmie się pogrzebem Jestem wolny jak taczanka na stepie Strzelamy w nasze niebo i podrzucamy czapki Na stepach nasze żony. I nasze stare matki W chałupach są kartofle, w chałupach z naszego drzewa My podrzucamy czapki, strzelamy w nasze niebo Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem Starszyzna wioski zajmie się pogrzebem Jestem wolny jak taczanka na stepie Ja wojak, ja mołojec - Ja bohaterem boju Ja w pieśniach, na plakatach - historii swego kraju Ja wojak, ja mołojec - Ja z dziećmi na portretach Ja wojak, ja mołojec - Ja w filmach, ja w gazetach Jestem wolny jak taczanka na stepie